2006-11-07

Omstrukturering

Jag håller på att omstrukturera mina bloggar, som du kanske märker. Jag skall lägga ihop alla mina bloggar till en enda - denna. Jag är inte klar med detta arbete, nu är det dags för plugg. Men misströsta icke. Allt kommer att ordna sig och det kommer att bli lättare att navigera bloggen än vad det är nu.

Inga kommentarer: