2008-04-07

Dåligt, Försäkringskassan!

En synskadad kvinna blev nekad arbete hos Försäkringskassan. Enligt Handikappombudsmannen, som nu stämt Försäkringskassan, anser att det är pga hennes funktionshinder. Därmed klassas det som diskriminering och är olagligt. Försäkringskassan anser inte att de kan göra de anpassningar hon behöver för att kunna utföra arbetet.
"HO har fel. Vi kan inte byta ut ett helt datasystem för en person", säger förhandlingschef Joakim Råhberg...
Tidskriften Föräldrakraft skriver i en av de artiklar jag använt som källor:
Orsaken var att de interna datorprogrammen enligt Försäkringskassans mening inte kunde anpassas för punktskrift.
Nonsens! Jag tror att Försäkringskassan egentligen menar att det blir för dyrt att anpassa datorprogrammen, inte att det är tekniskt omöjligt.

Nå, vad ska man tro om det här? Är det alltså omöjligt för synskadade personer att arbeta inom Försäkringskassan? Om så är fallet borde det ligga i Försäkringskassans intresse att se till att det så fort som möjligt blir möjligt för synskadade och alla andra funktionshindrade att arbeta hos dem. Vilka signaler ger det här annars? Om inte ens ett statligt verk kan anpassa sig till personer med olika funktionshinder, hur ska då ett litet privat bolag kunna göra det? Dessutom är en av Försäkringskassans uppgifter att möjliggöra för oss funktionshindrade att komma ut på arbetsmarknaden. De har härmed aktivt hindrat en funktionshindrad person att få ett arbete.

I vart ligger logiken?


Källor/Läs mer: