2008-04-07

Dåligt, Försäkringskassan!

En synskadad kvinna blev nekad arbete hos Försäkringskassan. Enligt Handikappombudsmannen, som nu stämt Försäkringskassan, anser att det är pga hennes funktionshinder. Därmed klassas det som diskriminering och är olagligt. Försäkringskassan anser inte att de kan göra de anpassningar hon behöver för att kunna utföra arbetet.
"HO har fel. Vi kan inte byta ut ett helt datasystem för en person", säger förhandlingschef Joakim Råhberg...
Tidskriften Föräldrakraft skriver i en av de artiklar jag använt som källor:
Orsaken var att de interna datorprogrammen enligt Försäkringskassans mening inte kunde anpassas för punktskrift.
Nonsens! Jag tror att Försäkringskassan egentligen menar att det blir för dyrt att anpassa datorprogrammen, inte att det är tekniskt omöjligt.

Nå, vad ska man tro om det här? Är det alltså omöjligt för synskadade personer att arbeta inom Försäkringskassan? Om så är fallet borde det ligga i Försäkringskassans intresse att se till att det så fort som möjligt blir möjligt för synskadade och alla andra funktionshindrade att arbeta hos dem. Vilka signaler ger det här annars? Om inte ens ett statligt verk kan anpassa sig till personer med olika funktionshinder, hur ska då ett litet privat bolag kunna göra det? Dessutom är en av Försäkringskassans uppgifter att möjliggöra för oss funktionshindrade att komma ut på arbetsmarknaden. De har härmed aktivt hindrat en funktionshindrad person att få ett arbete.

I vart ligger logiken?


Källor/Läs mer:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Försäkringskassan har ju dessutom funktionshindrade hos sig. Men man lär väl tänka så som alla andra arbetsgivare gör, att om det är 10 sökande på en position på arbetsplatsen, och det är 2 stycken som har lika goda referenser som betyg, och det visar sig sedan att för att anställa den ena behöver vi bygga om våra program för flera miljoner, och för den andra så behöver vi inte det?

Dessutom är det vi skattebetalare som betalar allt som händer inom myndigheter.
Visst är det dåligt att inte anställa, men frågan är ju om det bara är för att det är en myndighet som ni gör sånt stohej över det hela?

Johan Nilsson sa...

@anonym: Jag instämmer i det du skriver om att för att vara kostnadseffektiva bör man välja att anställa den person som kostar minst. Men om man då bygger om systemet för flera miljoner öppnar man ju dörren för fler synskadade, om man tar det som exempel. Och då har man i framtiden fler ansökningar att välja på, eller hur?

Dessutom skulle jag vara mindre upprörd om det här hände på ett privat företag. Men det hände på Försäkringskassan, den statliga myndigheten som just är till för att hjälpa funktionshindrade och sjuka människor till arbete, studier eller annat som bidrar till ett drägligt liv.