2007-10-15

Kärnkraft

I dessa tider när hoten från växthusgaser, förbränning av fossila bränslen och global uppvärmning är så uppmärksammade i media har ett gammalt fult ansikte fått en renässans. Jag pratar om kärnkraft. Åsikter som t ex
Kärnkraft är ren energi.
och
Kärnkraftverk spyr inte ut en massa växthusgaser, minsann!
börjar komma igen efter några år i skamvrån. Men är kärnkraften verkligen ren? Det är förvisso sant det som sägs att kärnkraftverk inte bidrar till att släppa ut växthusgaser i luften. Men jag har vissa frågor som inte förespråkarna för kärnkraft riktigt svarar på.
  • Är utsläpp av växthusgaser verkligen så farliga för oss och vår värld så att kärnkraft är ett acceptabelt alternativ?
  • Kärnkraftenergi är ren, javisst. All energi är ren, men vad händer med avfallet? Är inte avfallet från kärnkraftverken radioaktiva i hundratusentals, ja rent av miljontals, år?
  • Vad händer vid en större olycka vid ett av våra kärnkraftsverk? Tillhör Tjernobylolyckan det förgångna?
För stor mängd växthusgaser i atmosfären kan bli farligt om 40-50 år, och vi vet inte om den globala uppvärmningen som vi nu ser beror på våra utsläpp eller om det är nåt annat. Kärnkraften däremot har en del bevisade faror och brister.
  • När en olycka på ett kärnkraftsverk sker skadas verksarbetare, saneringspersonal och boende i områdena intill verket av radioaktiv strålning. Höga doser av radioaktiv strålning orsakar celldöd, mutationer av könskromosomen och cancer. Det är bevisat.
  • Avfallet ska grävas ner i berggrunden, har det sagts. Hur säkra kan vi vara på att inte det avfallet kommer upp till ytan och tillfogar skada? Som sagt är det radioaktivt i miljontals år. Jerusalem byggdes för fem tusen år sedan, för en sekund i sammanhanget.
  • Kärnkraftsavfall kan användas till att tillverka bomber, till skillnad från växthusgasutsläpp. Har du nånsin hört talas om att en terrorist sprängt en koldioxidbomb? Jag skulle inte tro det.
  • Vad är det som säger att vi skulle kunna komma överens globalt om en hållbar slutförvaring av kärnkraftsavfallet? Freden i Versaille höll i 20 år, det här avtalet ska hålla i mer än en miljon år.
Slutligen vill jag citera en person som jag inte minns namnet på, men jag läste det i en bilaga till Illustrerad Vetenskap för länge, länge sen. Bilagan handlade just om kärnkraft. Han sa:
Vi är invecklade i en utveckling som kräver avveckling.
Mycket bra sagt, anser jag.

Hur det kommer bli med kärnkraften kan bara framtiden utvisa. Och de som beslutar hur framtiden ska se ut, det är vi. Du och jag. Jag har bestämt mig. Har du?

Inga kommentarer: