2006-09-09

Datakommunikation: Veckosummering 2

Den här veckan hade jag många andra åtaganden, så det blev tyvärr inte så mycket pluggande. På tisdagen åkte jag till Östersund för att prova ut nya skor och på fredag till söndag åkte jag till Olden med min kompis. Det blev inget prov på söndagen, jag var alldeles för trött.

Förväntad tid (totalt): 45,5 (21 h + 7 dagar * 3,5 h)
Verklig tid (totalt): 24,75 h

Förväntat resultat (totalt): Tretton avsnitt
Verkligt resultat (totalt): Tio avsnitt

Förväntad tid (totalt)/Förväntat resultat (totalt): 3,5 h/avsnitt
Verklig tid (totalt)/Verkligt resultat (totalt): 2,48 h/avsnitt

Som vi ser har jag sackat efter lite grann, mest på grund av att jag var borta så många dagar i veckan. Jag måste försöka skärpa mig.

Inga kommentarer: