2006-09-15

Datakommunikation: Andra läsperioden

Så nu var första läsperioden över och en ny läsperiod tar vid. Denna läsperiod heter Transmissionsmedia och tar upp TP-kablar, fiberoptiska kablar och koaxialkablar. Även olika typer av datastörningar skall tas upp.

Andra läsperioden innehåller sju avsnitt. Jag skall läsa sju avsnitt på 42 h, vilket blir 6 h/avsnitt. Jag skall alltså försöka att läsa ett avsnitt på två arbetsdagar. Jag får se hur det går.

Inga kommentarer: