2007-08-03

Tagit bort alla etiketter

Jag har tagit bort alla mina etiketter på befintliga inlägg. Detta är ett led i den omstrukturering som pågår just nu med bloggen och podcasten. Etiketteringen påbörjas på nytt i och med detta inlägg. Jag tänker vara mer restriktiv och noga med valet av etiketter på inlägg.

Inga kommentarer: