2007-08-03

Hur går detta ihop?

Enligt muslimsk sed ska en kvinna vara oskuld när hon gifter sig. Men det är inte lika strängt när det gäller mannen. Likadant är det, eller har varit, för katoliker, protestanter, judar och en hel rad med andra religioner. Men jag tar Islam som exempel eftersom idag ser vi det starkast.

I Iran går det 513 män på 500 kvinnor (enligt CIA World Factbook), dvs det finns ungefär lika många kvinnor som män. Anta att alla kvinnor behåller sin oskuld tills giftermålet. Då torde alla män också vara oskulder när de gifter sig. Men så är ju inte fallet, eftersom annars skulle seden kräva kyskhet även av männen.

Då har vi alltså ett antal kvinnor som är oskuld och ett lika stort antal män där en del inte är oskuld. Hur går det ihop? Jag har kommit på flera scenarier:
  1. Männen har haft sex med gifta kvinnor.
  2. Männen har haft sex med utländska kvinnor.
  3. Männen har haft sex med varandra.
Punkt 1 och 3 är uteslutna eftersom i både muslimska och katolska länder är äktenskapsbrott och homosexualitet strängt förbjudet och förbundet med, om inte dödsstraff, i alla fall en säkrad biljett till Helvetet. Punkt 2 verkar inte heller troligt. Därmed måste jag ha missat nåt.

Jag ställer mig frågan igen: Hur går det ihop att ogifta kvinnor måste vara oskuld, medan ogifta män får ha sex när de vill? För att inte tala om könsdiskrimineringen i ett sånt resonemang. Men den diskussionen tar jag en annan gång

1 kommentar:

David sa...

Prostituerade?

F.ö. är det skillnad på religion och kultur, iaf när det gäller kristendomen. Det har aldrig i kristendomen varit så att det varit ok att ha sex utanför äktenskapet. Däremot har kulturen kanske varit sådan att sådant har förbisetts när det gäller männen men inte när det gäller kvinnorna. Detta åtminstone historiskt. Idag är det ju annorlunda på dessa fronter, åtminstone i Svenska Kyrkan.