2008-03-17

Ohälsa är vanligare hos funktionshindrade än andra

Föräldrakraft skriver att det är tio gånger vanligare att en funktionshindrad person lever i någon form av ohälsa än en icke funktionshindrad person. Folkhälsoinstitutet, som genomfört undersökningen, anser att en stor del av ohälsan hos funktionshindrade kan inte härröras från funktionshindret i sig. Man ser i undersökningen att funktionshindrade har kortare utbildning, sämre ekonomi än andra. Färre funktionshindrade personer yrkesarbetar än andra. Lösningen är, enligt Folkhälsoinstitutet, att öka det sociala deltagandet i samhället, minska diskrimineringen mot de funktionshindrade, få de funktionshindrade att motionera mer, samt attf örbättra de ekonomiska förutsättningarna.

Källa: Minskad diskriminering kan stoppa onödig ohälsa (Föräldrakraft 2008-03-11)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ironiskt nog kommer inte det att gälla dig, just med sämre utbildning iaf. Du kommer ju ha pluggat mer än vad alla i 9A gjort tillsammans, haha=)

Johan Nilsson sa...

@Anonym: Nja, jag vet inte det, jag. :P